IOE ~ oud-Nereus ~ sponsoring ~ contact ~ English

competitieroeien

Eerstejaars competitieselectie

Eenieder kan zich inschrijven voor de Competitieselectie en een prachtjaar tegemoet gaan waarin roeien en feesten hand in hand gaan, zoals honderden van uw voorgangers u graag zullen vertellen.

Na uw inschrijving traint u tweemaal in de week in de boot, loopt u op donderdag de outdoor en pakt u (vanzelfsprekend) zowel op dinsdag de borrel in café de Heeren van Aemstel als op donderdag de borrel en het eten in het bordeauxrode bastion aan de Amstel mee. Bij elke training verdient u een kruisje en ook uw aanwezigheid op de beide borrels en het eten kan met kruisjes beloond worden. Uiteraard geldt: hoe meer kruisjes, hoe groter de kans dat u ingeselecteerd wordt en na de selectieperiode deel uit maakt van 's lands mooiste Compovloot.

Alle eerstejaars leden die tijdens de inschrijvingsmomenten nog wedstrijdselectie lopen, kunnen later nog zij-instromen in de Competitieselectie. Zij beschikken dan automatisch over het maximum aantal kruisjes dat tot dan toe behaald kon worden tijdens de Competitieselectie. Voor deze leden is het zeer belangrijk om ook na hun uitselecteren bij de Wedstrijdselectie zo veel mogelijk kruisjes te halen teneinde een tweede uitselecteren te voorkomen.

In januari eindigt de competitieselectie en is er de inlikborrel. Hierbij presenteert u de ploeg waarmee u het komende seizoen wilt gaan roeien. De competitiecommissie maakt aan de hand van deze presentatie, het aantal kruisjes en sociale inpasbaarheid de definitieve indeling van de ploegen.

Voor meer informatie over competitieroeien, de selectieperiode, de Materiaalweek en de agenda voor de komende tijd; volg de website en houd uw mailbox in de gaten. Ook zal er veel informatie in de Facebookgroep van de competitieselectie geplaatst worden. Mocht je nog niet in deze groep zitten en doe je wel selectie, stuur dan even een mailtje naar de competitiecommissie.

Indien u met vragen zit, kunt u de competitiewijzer raadplegen. Indien u in dit boekwerk echt geen antwoord vindt kunt u mailen naar de competitiecommissie, bereikbaar via compcie@nereus.nl.

Clubachtselectie

Tweede- en ouderejaars competitieroeiers die mee willen doen aan de clubachtselectie dienen eerst mee te doen aan de wedstrijdselectie. Op het moment dat u daar uitgeselecteerd wordt, kunt u dus doorstromen naar de clubachtselectie.

De coachkaders zijn te bereiken op heerencl8@gmail.com (Heeren) en dameschclubacht.nereus@gmail.com (Damesch).

Gladde 4+ selectie

Tweedejaars competitieroeiers die uitgeselecteerd worden bij de clubachtselectie, kunnen doorstromen naar de selectie voor de gladde 4+. De begindatum is nog niet bekend omdat deze afhankelijk is van de datum van het eerste selectiemoment van de clubachtselectie. Meer informatie over data en coachkaders volgt nog. Houd hier dus de website en uw mailbox voor in de gaten.

Overig

Voor de skiff, dubbeltwee, en de dubbel 4 zullen geen selecties zijn. Mocht u in een van deze boottypen willen roeien dit seizoen, dan dient u een plan in te dienen bij de Commissaris Competitie via competitie@nereus.nl, met daarin beschreven welke wedstrijden u wilt gaan starten (of eventueel een bokaal), hoe vaak u wilt gaan trainen en wie uw coach zal zijn. U dient zelf een coach te regelen die u en uw ploeg de rest van het seizoen wil begeleiden.

Actueel

Er zijn geen actuele berichten

© A.S.R. Nereus ~ ontwerp: Rolf de Jonker@Loupe ~ techniek: Aron Beekman & Sebastiaan de Stoppelaar ~ colofon

adres

A.S.R. Nereus
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
route

email

bestuur@nereus.nl

telefoon

+ 31 (20) 679 71 17

meer contact »