IOE ~ oud-Nereus ~ sponsoring ~ contact ~ English

oud-Nereus

Fondsen


NEREUS 100+ FONDS

Het Nereus 100+ Fonds is in 1985 door een initiatief van Oud-Nereus opgericht en heeft inmiddels een kapitaal gevormd waarvan uit het rendement van lijfrentes het salaris van de bootsman betaald kan worden.
Het fonds ontvangt het grootste deel van de donaties uit termijnen van lijfrenten die voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn.

Het beheer van het Nereus 100+ Fonds wordt uitgevoerd door:

drs. J.P. de Geus Huizerstraatweg 51 1411 GL Naarden 035-6469727

WILLY BLOEMENDAL COACHFONDS


De roeisport is met de jaren steeds professioneler geworden. Om op topniveau te blijven presteren, investeert Nereus dan ook in coaching en andere vormen van professionele begeleiding. Op initiatief van Oud-Nereus is daarom in 2003 het Willy Bloemendal Coach Fonds (WBCF) opgericht.

Het WBCF is het derde fonds dat ondersteuning biedt aan de ASR Nereus. Deze drie fondsen dienen ieder een ander doel. Oud-Nereus, waar een zeer groot deel van alle oud-leden van Nereus aan bijdraagt, ondersteunt Nereus bij het in stand houden en desgewenst uitbreiden van de vloot. Het Nereus 100+ Fonds zorgt ervoor dat deze vloot onderhouden kan worden door bootsman Mathijs de Josselin – de Jong. Een derde structurele investering was nodig in de vorm van professionele coaching. Door de jaren heen is gebleken dat coaching een kritische succesfactor is geweest om de dominante positie die Nereus in de Nederlandse roeiwereld heeft te bereiken. Om aan de top te blijven is het noodzakelijk te investeren in de toekomst en mee te gaan met de professionalisering van de roeisport.

Het WBCF genereert opbrengsten om de kosten van deze professionalisering, in welke vorm dan ook, voor Nereus te kunnen opvangen. Grootste bron van inkomsten zijn donaties uit termijnen van lijfrenten die voor de gever fiscaal aftrekbaar zijn. Inmiddels is het fonds toereikend om een belangrijke tegemoetkoming te kunnen vormen voor Nereus, maar voldoende vermogen om de kosten voor Nereus te kunnen dragen is er nog steeds niet. Uw bijdrage is daarom meer dan welkom.

Er is een tijdelijke fondsbeheerder aangesteld voor de werving van gelden en het beheer van het WBCF: Sander van den Berg. Bereikbaar via coachfonds@nereus.nl of telefonisch via 020 - 6797117 (Nereus)

Actueel

Er zijn geen actuele berichten

© A.S.R. Nereus ~ ontwerp: Rolf de Jonker@Loupe ~ techniek: Aron Beekman & Sebastiaan de Stoppelaar ~ colofon

adres

A.S.R. Nereus
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
route

email

bestuur@nereus.nl

telefoon

+ 31 (20) 679 71 17

meer contact »