IOE ~ oud-Nereus ~ sponsoring ~ contact ~ English

wedstrijdroeien

De ASR Nereus is, sinds de oprichting in 1885, een wedstrijdroeivereniging. Belangrijkste doel van Nereus is het bevorderen van en presteren in het raceroeien, met als missie verenigingsroeien op topniveau.

Voor Nereus gelden, binnen het wedstrijdroeien, twee doelen welke de vereniging nastreeft:

 1. Het scheppen van dusdanige randvoorwaarden waarbinnen het als (beginnend) roeier mogelijk wordt de top te halen.

  Nereus moet de juiste randvoorwaarden scheppen zodat het gehele roeierspotentieel op een hoger niveau komt. Het kader voor wedstrijdroeien en het leveren van een topprestatie moet zo optimaal mogelijk zijn.
  Randvoorwaarden zijn onder andere coaching, materiaal, trainingsfaciliteiten, financiële ondersteuning en medische begeleiding.


 2. Het vormen van Nereusploegen stimuleren die vooraan varen op toonaangevende wedstrijden.

  Voor toonaangevende nationale en internationale wedstrijden worden waar mogelijk Nereus ploegen geformeerd. Aankomende en gearriveerde roeiers worden gestimuleerd op belangrijke wedstrijden in Nereus ploegen te starten. Bedoelde wedstrijden zijn onder andere: Heineken, Head en Varsity, kampioenschappen, Henley, Boston en Luzern.

Nereus streeft er uiteindelijk naar zo veel mogelijk goede roeiers naar de top te brengen en zelf ploegen te formeren op het niveau:

 • De weg naar de nationale top (development ploegen)
 • Vlak onder de nationale top
 • Incidenteel een nationale topploeg

Commissaris Wedstrijdroeien

Binnen het bestuur is de Commissaris Wedstrijdroeien belast met het wedstrijdroeien. Voor bestuursjaar 2016-2017 zal Anne Fischer deze taak vervullen.

Commissie Wedstrijdroeien


De Commissie Wedstrijdroeien (CWR) is het adviesorgaan van het bestuur op het gebied van wedstrijdroeien en richt zich op het ontwikkelen, uitvoeren en controleren van het wedstrijdroeibeleid op zowel korte als lange termijn. Zij heeft daarmee tot taak de continuïteit in het beleid te waarborgen en kennis te brengen op het gebied van het wedstrijdroeien. De commissie adviseert het bestuur en komt daartoe geregeld samen met de praeses en de Commissaris Wedstrijdroeien. Vanzelfsprekend is de CWR ook voor coaches en roeiers aanspreekbaar.

De Commissie Wedstrijdroeien bestaat momenteel uit:

 • Bart Donders
 • Rutger Thijssen
 • Robert Wijers
 • Daphne Kootwijk
 • Boaz Meylink

Contact: cwrnereus@gmail.com

Actueel

Er zijn geen actuele berichten

© A.S.R. Nereus ~ ontwerp: Rolf de Jonker@Loupe ~ techniek: Aron Beekman & Sebastiaan de Stoppelaar ~ colofon

adres

A.S.R. Nereus
Amsteldijk 130a
1078 RT Amsterdam
route

email

bestuur@nereus.nl

telefoon

+ 31 (20) 679 71 17

meer contact »